Význam slov

Kanalizace

Kanalizace

Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny odpadních vod, případně přímo do recipientu. Vystavěním prvních stokových sítí se předcházelo šíření infekčních nemocí (mor, tyfus), které se ve městech vyskytovaly jako následek hromadění odpadních vod a odpadků v ulicích.

Význam dalších slov: Sifon, Moře, Toaletní papír, Bostonské pití čaje, Přenosné WC, Druhy živností

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.