Význam slov

Moře

Moře

Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem. Pojem moře se také používá jako synonymum slova oceán.

Někdy se také používá jako pojmenování velkých slaných jezer, které postrádají přirozené spojení se světovým oceánem, například Kaspické moře.

Význam dalších slov: Sýr, Propontské moře, Médie, Pontské moře, Bostonské pití čaje, Parthská říše

Význam slov
Mrtvé moře je bezodtoké slané jezero na izraelsko-jordánské hranici.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.