Význam slov

Mithridatés VI. Pontský

Mithridatés VI. Pontský

Mithridatés VI., zvaný Eupatór Dionýsos (132 př. n. l. - 63 př. n. l.), byl vládcem království Pontos v 1. století př. n. l. Pontos, který ležel na jižním pobřeží Černého moře, v dnešním severovýchodním Turecku, byl v době jeho vlády největším a nejvlivnějším státem oblasti Malé Asie.

Význam dalších pojmů: Sýr, Starověký Egypt, Médie, Pontské moře, Elam, Parthská říše

Význam slov

Informace na yin.cz.