Význam slov

Jakobíni

Jakobíni byli jedním z politických klubů v době Velké francouzské revoluce.

Jakobíni byli příslušníci nejvýznamnějšího politického klubu v době Velké francouzské revoluce, založeného v roce 1789. Jádrem byl klub bretaňských poslanců třetího stavu, kteří se v Paříži scházeli v bývalém klášteře svatého Jakuba (odtud název jakobíni). Původní název jakobínů zněl Společnost přátel ústavy. Spolu s kluby jakobínů byla vytvořena organizace i mimo Paříž, která se stala střediskem postupující politické diferenciace. V roce 1791 se oddělili feuillanti, 1792 girondisté. Radikální jakobíni (M. Robespierre, J. P. Marat, G. J. Danton, L. Saint-Just) se podíleli na přípravě květnového povstání v roce 1793 a v září téhož roku jako vůdčí složka Hory nastolili revoluční teror (Výbor veřejného blaha). Vyostřování teroru (popravy hébertovců, dantonovců) vedlo k jejich postupné izolaci, proti vedoucí skupině se postavila většina v konventu (tzv. Bažina). 8. thermidoru (26. 7.) 1794 byli radikální jakobíni zatčeni a po neúspěšném povstání přívrženců dalšího dne popraveni. V listopadu 1794 byl klub rozpuštěn a pokus o jeho znovuzaložení v roce 1799 byl zmařen.

Význam dalších slov: Jahodník, Hadriánův val, Parthská říše, Salinita mořské vody, Jáhly, Dampr, Habr, Templáři, Ilegalita, Balerína

Význam slov
Křižník Aurora je symbolem ruské revoluce z roku 1917.
Kláštery Meteora byly postaveny na vrcholcích skalních věží.
George Orwell - Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura.
Fan klub - vtip.
Klášter Šaolin v Číně.

Informace na yin.cz.