Význam slov

Templáři

Templáři byli jedním z rytířských řádů středověku, který vznikl v Palestině.

Templářský kříž
Templáři měli ve znaku červený kříž.

Templáři byli jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici), obecně se používá termín rytíři templu, templářští rytíři či jen templáři.

Řád byl založen pravděpodobně v roce 1120 v návaznosti na výsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze.

Původním úkolem řádu bylo zajištění bezpečnosti pro poutníky z Evropy na jejich cestě z přístavu Jaffa do Jeruzaléma. Řád postupem času natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království. Znakem řádu byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. Ve výzbroji měli templáři většinou meč a štít. Černé či hnědé oděvy s červeným křížem nosili řádoví bratři, kaplani a turkopolové.

Význam dalších slov: Antiochijské knížectví, Tripolské hrabství, Kyperské království, Jeruzalémské království, Edesské hrabství

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.