Význam slov

Hadriánův val

Hadriánův val je římská pevnostní linie pocházející z 2. - 4. století našeho letopočtu a nacházející se v severní Anglii.

Hadriánův val

Původní délka Hadriánova valu byla 122 km, výška 4 - 6 m (dnes průměrně jen 1,8 m). Hadriánův val vystavěli Římané v letech 122 - 132 (za vlády císaře Hadriana) a patřila k ní celá řada pevností. Při stavbě bylo využito přirozené povahy terénu, zeď z velké části probíhá po vrcholu přirozeného útesu příkře spadajícího k severu. Přes důmyslný systém obrany se ji Skotům několikrát podařilo prolomit a vpadnout na římské území. Hadriánův val byl definitivně opuštěn při vyklizení Británie římskými legiemi na přelomu 4. a 5. století. Na řadě míst se zachoval do současnosti. Od roku 1987 je Hadriánův val na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Hadriánův val se stal severní hranicí římského impéria a nejlépe opevněnou částí hranice, za kterou již římský vliv nesahal.

Význam dalších slov: Hadovka smrdutá, Cabo da Roca, Gabardén, Dominový efekt, Fabion, Koloběh vody v přírodě, Pontské moře, Hadonoš, Baťovky

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.