Význam slov

Edikt

Edikt je veřejná úřední vyhláška, důležitý úřední výnos, úmluva či nařízení mající platnost zákona. V nové době edikt soudní (veřejná vyhláška), oznámení nebo výzva (např. na úřední desce) určené zpravidla neurčitému počtu osob, osobě neznámé nebo nezvěstné.

Edikt (z latinského edicere - vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu. Později se tak v římské říši označovaly i výnosy císařů. V raném novověku užívali ediktů francouzští králové a římští císařové.

Významné edikty: Edikt milánský, Edikt nantský

Význam dalších slov: Dalamánek, Balkon, Lýdie, Eden, Starověký Egypt, Darabukka, Daňová oáza, Existující flotila

Význam slov

Informace na yin.cz.