Význam slov

Existující flotila - Fleet in Being

Existující flotila - Fleet in Being.

Existující flotila - Fleet in Being

Existující flotila (Fleet in Being), pojem z teorie amerického stratéga námořního boje Alfreda Mahana. Podle této teorie je hlavním úkolem válečného námořnictva vybojovat nadvládu na moři, čehož je možno dosáhnout porážkou nepřítele v generální bitvě. Dokud však k takové bitvě nenastanou optimální podmínky, stačí pouhá existence vlastní neporušené flotily k tomu, aby omezila svobodu jednání nepřítele na moři.

Význam slov
Poklady nalezené na dně moří ve vracích ztroskotaných lodí.

Informace na yin.cz.