Význam slov

Eden

Zahrada Eden, též Rajská zahrada, je místo, na kterém podle biblického podání žili Adam a Eva od svého stvořeni Hospodinem až do svého vyhnání. Jako synonymum zahrady Eden se často používá slovo Ráj.

Zahrada Eden
Biblická zahrada Eden

Kniha Genesis neudává žádné bližší informace o poloze zahrady Eden, s výjimkou té, že se nachází na východě. Zahradu Eden popisuje následovně:

"Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol. Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat."
Genesis 2:10-14

Význam dalších slov: Lunární měsíc, Dampr, Mezopotámie, Edém, Dalamánek, Starověký Egypt, Darabukka, Existující flotila

Význam slov

Informace na yin.cz.