Význam slov

Aëtius

Aëtius Flavius byl západořímský velitel za císaře Valentiniana III. Narozen kolem 390, zemřel 454. Nejprve udržoval přátelské styky s Huny, roku 436 s jejich pomocí zničil říši Burgundů na horním Rýnu. Roku 451 společně s Vizigóty a Franky porazil na Katalaunských polích Attilu. Po odstranění hunského nebezpečí získali u císaře Valentiniana III. Aëtiovi odpůrci a ten vlastní rukou Aëtia zavraždil.


Babylonie a její starověká historie.
Efekt motýlího křídla vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému.
Hadriánův val pochází z 2.-4. století našeho letopočtu.
Albertovo jezero obývá přibližně 40 druhů ryb.
Jarní bod vychází obvykle na 21. března.
Bušl se používá na komoditních burzách.
Asfaltový beton se používá při stavbě silničních vozovek.
Kožní paraziti koček a psů, jednotlivé druhy.
Ostrov El Hierro je nejzápadnější z Kanárských ostrovů.
Starověký Egypt prosperoval na březích řeky Nil, která protéká pouští.
Bostonské pití čaje se stalo jednou z událostí směřujících společnost k americké revoluci.
Elam ve starověké Mezopotámii.
Absolutně černé těleso pohltí veškeré dopadající světlo.
Čeřínek je rekreační území na Vysočině.
Nánosový břeh tvoří jádro meandru.
Tokelau se nalézá cca 500 km severně od Samoy.


Význam slov

Aëtius byl západořímský velitel v době císaře Valentiniana III.


Informace na yin.cz.