Význam slov

Aerosol

Aerosol je

1. (chemie) stabilní systém z jemně rozptýlených kapalin nebo pevných látek v plynu (disperze). Příkladem z přírody a techniky jsou mraky, mlha nebo kouř. V meteorologii je aerosol označení pro pevné nebo kapalné částice rozptýlené ve vzduchu. Koncentrace aerosolu ve velkoměstě může dosahovat až 4 miliony částic na cm3. V Grónsku naproti tomu někdy méně než 2 částice na cm3. Průměr částic se pohybuje mezi 10-2 až 10-7 cm.

2. (technika) směs hnacího plynu (například halogenderiváty uhlovodíků jako Freon, Frigen nebo dusík) a aktivní (účinné) látky.


Fabion se uvnitř vyztužuje rákosem.
Kožní paraziti koček a psů, jednotlivé druhy.
Starověký Egypt prosperoval na březích řeky Nil.
Elam ve starověké Mezopotámii.
Ostrov El Hierro je nejzápadnější z Kanárských ostrovů.
Absolutně černé těleso pohltí veškeré dopadající světlo.
Čeřínek je rekreační území na Vysočině.
Asfaltový beton se používá při stavbě silničních vozovek.
Jarní bod vychází obvykle na 21. března.
Bostonské pití čaje se stalo jednou z událostí směřujících společnost k americké revoluci.
Nákladní kolo se používá při rozvozu zboží.
Efekt motýlího křídla vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému.
Cabo da Roca v Portugalsku.
Hadriánův val pochází z 2.-4. století našeho letopočtu.
Babylonie a její starověká historie.
Tokelau leží cca 500 km severně od Samoy.


Význam slov

Aerosol je stabilní systém z jemně rozptýlených kapalin nebo pevných látek v plynu.


Informace na yin.cz.