Význam slov

Hadron

Hadron je subatomární částice (menší než atom).

Hadrony jsou složené částice, které mohou obsahovat kvarky a antikvarky.

Hadrony jsou částice, které reagují na silnou interakci.

Hadrony se dělí na baryony a mezony.

Význam dalších slov: Hadovka smrdutá, Cabo da Roca, Gabardén, Dominový efekt, Koloběh vody v přírodě, Pontské moře, Hadriánův val, Baťovky, Fabion

Význam slov
Teorie strun umožnila překlenout možná největší rozpor fyziky dvacátého století, jímž se stal konflikt světa obecné teorie relativity s děním v oblasti kvantové mechaniky.

Informace na yin.cz.