Význam slov

Edesské hrabství

Edesské hrabství bylo jedním z křižáckých států v oblasti Předního východu.

Edesské hrabství bylo založeno během první křížové výpravy Balduinem z Boulogne v Edesse, městě s antickou historií a dlouhou křesťanskou tradicí. Hrabství Edessa se lišilo od ostatních křižáckých států ve Svaté zemi tím, že bylo vnitrozemnské, bylo vzdálené od ostatních křižáckých držav a bylo z velké části svých hranic obklopeno muslimským územím. Polovina jeho území, včetně hlavního města, se nacházela na východ od Eufratu. Západní polovina hrabství byla správně a vojensky kontrolována z pevnosti Turbessel.

Význam dalších slov: Fénicie, Krak des Chevaliers, Starověký Egypt, Tripolské hrabství, Levanta

Význam slov

Informace na yin.cz.