Význam slov

Krak des Chevaliers

Krak des Chevaliers je jedním z nejzachovalejších křižáckých hradů v Sýrii.

Krak des Chevaliers

Hrad Krak des Chevaliers se nachází 65 kilometrů západně od města Homs, nedaleko hranic s Libanonem. Leží na cestě z Antiochie do Bejrútu a ke Středozemnímu moři. Byl součástí sítě pevností, kterou vybudovali křižáci na obranu svého panství.

Původní pevnosti, která byla vystavěna emírem z Aleppa roku 1034 se v průběhu první křížové výpravy zmocnil Raimond IV. z Toulouse. V roce 1144 ji Raimond II., hrabě z Tripolisu daroval řádu johanitů, kteří Krak des Chevaliers přestavěli do podoby koncentrického hradu.

Hrad byl několikrát neúspěšně obléhán, až 8. dubna 1271 zradou padl do rukou sultána Bajbarse. Sultán a po něm Seldžučtí Turci hrad ještě nějakou dobu používali k vojenským účelům.

Význam slov

Informace na yin.cz.