Význam slov

Daguerrotypie

Daguerrotypie byla historicky první v praxi používaná fotografická metoda.

Daguerrotypie
Nejstarší dochovaná daguerrotypie z roku 1837, jejímž autorem byl Louis Daguerre.

Daguerrotypie byla první v praxi použitelná fotografická metoda, umožňující získat trvalý pozitivní obraz na citlivé vrstvě jodidu stříbrného, vytvořený účinkem par jodu na dokonale lesklý povrch postříbřené desky.

Francouzská vláda vynález od Daguerra a Isidora Niepce (syna zemřelého Nicéphora Niepceho, Daguerrova předchůdce a spolupracovníka) odkoupila výměnou za doživotní rentu. Dne 19. srpna 1839 pak Francouzská akademie věd na slavnostním zasedání darovala daguerrotypii celému světu bez nároku na odměnu. S výjimkou Velké Británie, kde si o pět dnů dříve Daguerre v zastoupení nechal svůj objev patentovat.

Význam dalších slov: Král, Balkon, Přesýpací hodiny, Druhy živností, Světelný rok, Calder Memorial Trophy, Templáři

Význam slov

Informace na yin.cz.