Význam slov

Balet

Balet je forma scénického tance, která využívá choreografii. Balet může být samostatné dílo, nebo může být součástí opery.

Balet

Balet se začal formovat v době renesance, jeho nejdávnější počátky však lze nalézt již v kultovních tancích starých Egypťanů a v antickém symbolickém tanci. V renesanční Francii byly zavedeny kompoziční konvence - balet se skládal z pěti aktů a dvou vstupů, kdy se čtverylkou naznačoval děj následujících částí. Většina renesančních baletů byla fantastická a lascívní. Za Ludvíka XIV. se z baletu stalo veřejně provozované divadelní představení, poprvé zde tančily ženy. V 18. stol. balet reformoval J. G. Noverrea, který působil ve Francii, v Německu, Itálii, Rakousku, Portugalsku, zavedl dramatický balet a oddělil balet salónní a divadelní. V 19. stol. se centry baletního umění staly Itálie, Francie a Rusko, nejvýznamnějšími tanečnicemi M. Taglionová, F. Elsserová, F. Cerritová. Koncem 19. stol. úpadek baletu jako dramatického žánru vedl k opozici a reformám (I. Duncanová). Prosazován byl moderní výrazový tanec, kladoucí důraz na přirozený pohyb lidského těla. V současném baletu lze vysledovat dva základní proudy: neoklasický, často inscenovaný podle původních choreografií, a syntézu klasického baletu s moderním výrazovým tancem, který zahrnuje více žánrů a uplatňuje se i v muzikálu a ve filmu. Nejvýznamnější baletní soubory jsou dnes v USA, Francii, Nizozemsku, Velké Británii a Rusku.

Význam dalších slov: Nákladní kolo, Zimní posyp, Balení, Moře, Kanalizace, Hydrosféra, Balerína, Salinita mořské vody

Význam slov

Vlajka Rusko

Zvířata ve filmu předvádějí před kamerou často až neuvěřitelné kousky a jen málokdo z diváků si uvědomí, že za zdánlivou spontánností jejich výkonů se skrývají často léta usilovné práce jejich lidských trenérů.


Informace na yin.cz.