Význam slov

Uhlí

Uhlí je hořlavá hornina hnědé, černé nebo hnědo-černé barvy, která se získává dolováním v hlubinných dolech nebo povrchových lomech.

Uhlí

Uhlí se široce využívá jako palivo. Od počátku průmyslové revoluce je uhlí důležitou energetickou surovinou. Přibližně 40% světové výroby elektřiny je zísáváno spalováním uhlí. Vedle výroby elektrické energie se uhlí používá také při vytápění a ohřevu vody (výroba technologického tepla). Uhlí je také surovinou pro některá odvětví chemického průmyslu.

Geologicky je uhlí druh kaustobiolitu, který vzniká prouhelněním nekromasy tvořené buďto pletivy cévnatých rostlin (humity), méně často pouze jejich odolných částí (liptobiolity). Podle stupně prouhelnění se rozlišuje černé uhlí a hnědé uhlí.

Chemicky je uhlí složeno především z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však také další chemické prvky především síru a příměsi radioaktivní (uran a thorium).

Význam dalších slov: Světelný rok, Starověký Egypt, UHF, Kari koření, Onyx, Velká africká jezera, Mobilní telefon, Tapeta, Jantar, Teletext

Význam slov

Informace na yin.cz.