Význam slov

Recidivista

Recidivista je podle ustanovení trestního práva pachatel, který již byl pravomocně odsouzený za spáchání trestného činu a který se poté dopustil dalšího trestného činu.

Pro určení pachatele trestného činu jako recidivisty nemá význam, zda předchozí odsouzení bylo pro nedbalostní nebo úmyslný trestný čin. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je tzv. zvlášť nebezpečný recidivista, který spáchal některý ze zvlášť závažných úmyslných trestných činů.

Význam dalších slov: Recept, Bostonské pití čaje, Moře, Skleníkový efekt, Recese, Přenosné WC, Dalekohled, Faléra, Jasmín, Iglú

Význam slov
Nelegální obchod s výrobky ze zvířat je důvodem drancování živé přírody.

Informace na yin.cz.