Význam slov

Předpověď počasí

Předpověď počasí je prognóza vývoje dějů v atmosféře.

Předpověď počasí

Předpověď počasí je prognóza vývoje počasí, založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech dějů v atmosféře.

Počasí je ovlivňováno mnoha faktory (především atmosferickým tlakem, vlhkostí, teplotou a větry). K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat, k čemuž slouží mnoho technických zařízení a přístrojů a vyhodnotit.

Význam dalších slov: Práce (zaměstnání), Kočičí škrabátko, Počasí, Mobilní telefon, Spalovací motor, Vlajka, Fagot, Jachting, Tapeta, Nábytek, Outdoor

Význam slov

Informace na yin.cz.