Význam slov

Olůvko

Olůvko
Olůvko bylo jako psací potřeba využíváno v dřívějších dobách, kdy nebyly známy negativní účinky olova na zdraví.

Olůvko je olověné pisátko - na konci začpičatělý váleček z měkkého olova používaný ke psaní a kreslení. Na drsné podložce z papíru, pergamenu apod. zanechává olůvko šedou, měkkou, nestejně silnou stopu.

Význam dalších slov: Napalm, Jakost mince, Nánosový břeh, Jahoda, Dalekohled, Karikatura, Půda, Kartonáž, Falcovka, Iglú

Význam slov

Informace na yin.cz.