Význam slov

Půda

Co je to půda a jaké jsou její druhy.

Půda
Různé typy půdy.

Definice pojmu půda není jednoduchá a mění se podle zvoleného pohledu. Všeobecně hovoříme o půdě jako o svrchní části zemské kůry, která vznikla dlouhodobým působením fyzikálních a biologických faktorů na minerální a organické látky v procesu zvaném pedogeneze. Půda je dynamický a stále se vyvíjející útvar, poskytující životní prostředí rostlinám a živočichům.

Význam slov
Co dokáží sesuvy půdy, které ve středoevropských podmínkách patří k nejvýznamnějším geologickým procesům.

Informace na yin.cz.