Význam slov

Indukční efekt

Indukční efekt (též induktivní efekt) je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou. K této změně dochází vlivem polarizace vazby, která indukuje parciální náboje. Jejich vliv se dále šíří po kovalentních vazbách a rychle slábnou (vzdálenost 2-3 vazeb).

Význam dalších slov: Písek, Bostonské pití čaje, Alela, Skleníkový efekt, Templáři, Dampr, Toaletní papír, Baldachýn

Význam slov
Dioda dovoluje tok proudu pouze v jednom směru, ve směru opačném toku proudu zabraňuje.

Informace na yin.cz.