Význam slov

WWF

WWF (World Wide Fund for Nature), Světový fond na ochranu přírody, je největší mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody (5,2 mil. přispěvovatelů, 1994).

Znak WWF
Ve svém znaku má organizace WWF ohroženou pandu velkou.

Organizace WWF byla založena v roce 1961 z iniciativy IUCN jako Světový fond pro ochranu divoké přírody, se sídlem v Glandu (Švýcarsko). Shromažďuje prostředky a realizuje projekty na ochranu přírody, trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů a ekologické výchovy.

Význam dalších slov: Wight, Panorámovací hlava, Bodamské jezero, Hadovka smrdutá, Reálná mzda, Dalekohled, Vlajkový stožár, Umělá hnojiva, Telefon, Won, Kartografie

Význam slov

Informace na yin.cz.