Význam slov

Wintanceaster

Wintanceaster - Winchester.

Wintanceaster

Wintanceaster je středověké jméno města Winchester, které leží v jižní Anglii.

Význam slov
Uruk, Gilgamešovo město ve starověké Mezopotámii. Prvními kulturními a mocenskými centry v této oblasti byla sumerská města. Nejstarším z nich je Uruk, město mytického hrdiny Gilgameše.

Informace na yin.cz.