Význam slov

Welfové

Welfové - rodový znak
Welfský rodový znak

Welfové jsou německý šlechtický rod, od 8. století hrabata v Bavorsku a vévodové ve Švábsku, v 10.-11. století králové v Burgundsku. Welfové patřili ve 12. a na počátku 13. století k nejmocnějším aktérům říšské politiky, bojovali se Štaufy o římskoněmeckou korunu, čehož dosáhli v osobě Oty IV. V roce 1235 byly statky Welfů v severním Německu povýšeny na Brunšvicko-Lüneburské vévodství. V roce 1692 se Welfové stali hannoverskými kurfiřty a v roce 1714 anglickými králi.

K nejslavnějším panovníkům rodu Welfů patří například bavorský vévoda Jindřich Lev nebo britská královna Viktorie.

Význam dalších slov: Westernové boty, Bostonské pití čaje, Iglú, Reálná mzda, Opat, Dampr, Karikatura, Vizitka, Umělá hnojiva, Telefon, Webkamera

Význam slov

Informace na yin.cz.