Význam slov

Realista

Realista je člověk myslící a jednající věcně, se zřetelem k dané skutečnosti.

Realista je jakýmsi středem mezi optimistou a pesimistou, tedy nevidí věci ani "černě" ani "růžově" - dokáže alespoň přibližně odhadnout šance u věcí a událostí, ve kterých pravděpodobně uspěje a ve kterých ne a připravit se na tyto eventuality.

Význam dalších slov: Římská jména anglických měst, Zdrsňující posypové materiály, Jarmark, Písek, Starověký Egypt, Kartonáž, Jahoda, Dáma, Falcovka, Pant

Význam slov

Informace na yin.cz.