Význam slov

Ikona

Ikona je náboženský obraz používaný východním křesťanstvem.

Ikona
Etiopská ikona Panna Maria s Ježíšem.

Ikona je:

1. náboženský obraz (přenosný nebo součást ikonostasu) s vyobrazením Krista, bohorodičky a světců a výjevy z jejich života, užívaný v oblasti východního křesťanství. Nejstarší ikony pocházejí z konce 5. stol. v koptské církvi, velký rozkvět zaznamenaly ikony v Byzantské říši v 8. stol. (ikony z doby před 8. stol. jsou zachovány v důsledku obrazoborectví minimálně), významná střediska malby ikon se nacházela na Krétě (do 14. stol.) a od 14. - 15. stol. v Novgorodě a Moskvě. Od 17. stol. pozvolný přechod v řemeslnou manýru.

2. V oblasti výpočetní techniky se jedná o grafický symbol (piktogram) používaný v rámci grafických uživatelských rozhraní počítače. Obvykle se jedná o malou bitmapu (druh obrázku) čtvercových rozměrů, přičemž po aktivaci tohoto objektu (obvykle kliknutím myší) se provede určitý program nebo funkce.

Význam dalších slov: Calendae, Ignitron, Edikt nantský, Toaletní papír, Hádanka, Iglú, Dalekohled, Balkon, Hacienda

Význam slov

Informace na yin.cz.