Význam slov

Atol

Atol je typ ostrova v tropických mořích, který se skládá z kruhovitého korálového útesu, jenž obklopuje lagunu.

Atol Atafu
Atol Atafu leží v souostroví Tokelau.

Atol je korálový útes kruhového tvaru s mělkou vnitřní lagunou. Atol vzniká při postupném poklesu malého ostrova (většinou sopečného původu) pod mořskou hladinu. Tento pokles je doprovázen růstem korálů, které po obvodu vytvoří nejprve tzv. lemový útes, v dalším stadiu tzv. bradlový (bariérový) útes, jehož dalším vývojem vzniká atol.

Další nezbytnou podmínkou pro vznik atolu je teplá a čistá voda (korály rostou jen mezi 30° rovnoběžek).

Celý proces trvá miliony let a atol není konečnou fází. Postupně se totiž rozpadá a potápí i korálový ostrov a po čase i on zmizí pod hladinou oceánu.

Atoly:
Ostrov Wake v severní části Tichého oceánu mezi Havajskými ostrovy a ostrovem Guam.
Tokelau v jižním Tichém oceánu.
Atol Bikini na kterém probíhaly mezi lety 1946-1958 jaderné zkoušky.
Eniwetok se skládá z více než 40 malých ostrůvků.

Význam slov

Atol je typ ostrova, který tvoří korálový útes kruhového tvaru s mělkou vnitřní lagunou.


Informace na yin.cz.