Význam slov

Ústava ČR

Ústava ČR je základní zákon České republiky.

Ústava ČR

Ústava ČR je základní zákon České republiky, který byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.

Ústava ČR je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.

Význam dalších slov: Ústav pro jazyk český, Gymnastický míč, Ústavní soud ČR Brno, Elektronická cigareta, Outdoor, Jazyk, SMS zpráva, Pizza, Telefon, Matrix, Rébus

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.