Význam slov

Umění

Umění je součást lidské kultury.

Umění
Malířství patří mezi krásná umění.

Umění v širším pojetí je součástí lidské kultury, označuje užitečnou dovednost a soubor schopností v nějakém oboru lidské činnosti (řidičské umění, válečné umění, umění pilotáže, konstrukční umění).

Od renesance se však pojem umění nejčastěji užívá v užším smyslu "krásných umění", kde je kladen důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce. Tedy specifická tvůrčí činnost člověka zaměřená na zobrazení vnější i vnitřní reality z hlediska estetického působení. Tvoří jednotu tří prvků: uměleckého procesu (tvorba uměleckého díla), uměleckého artefaktu (dílo) a působení díla (konzumace uměleckého díla). Člení se na základě použitého materiálu (hmota, barva, zvuk, slovo), podle smyslu, k němuž se umělecký obraz obrací (zrak, sluch, dotek), podle utváření obrazu (umění prostorová - malířství, sochařství, architektura, umění časová - hudba, slovesné umění, umění prostoročasová - tanec, divadelní, filmové a televizní umění), podle vztahu k jevové skutečnosti (umění zobrazující, umění nezobrazující) i podle vztahu k mimoestetickým, praktickým funkcím (umění volné, umění užité). Každá klasifikace umění je vždy pouze přibližná a nedokonalá. Počátky umění sahají do pravěku, pravděpodobně nejstarší je tanec a pravěké výtvarné umění. Umění se postupem času vyvíjí a diferencuje, vznikají nové druhy, nová odvětví, umělecké styly a umělecké programy.

Význam dalších slov: Umělá hnojiva, Dalekohled, Toaletní papír, Mobilní telefon, Jantar, Omnibus, Ultrazvuk, Televize, Karneval, Písek

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.