Význam slov

Trust

Trust je v anglosaských zemích velmi rozšířená forma hospodaření s majetkem, která může mít rozmanité podoby od dobročinných trustů až po trusty investiční.

Trust je forma sdružování majetku, který jedna nebo více osob svěřuje správcům, aby s ním hospodařili ve prospěch původních majitelů nebo i třetích osob. Rozdíl vůči například akciové společnosti spočívá v tom, že správci trustu jsou před zákonem vlastníky tohoto majetku, zatímco v akciové společnosti zůstávají vlastníky akcionáři.

Význam dalších slov: Světelný rok, Těsnopis, Starověký Egypt, Daňová oáza, Efekt, Torrensovo jezero, Karikatura, Onyx, Sifon, Jantar

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.