Význam slov

Těsnopis

Těsnopis neboli stenografie je zjednodušené písmo, jímž lze zapsat řeč nebo myšlenky podstatně rychleji než písmem běžným (při náležitém vyškolení až rychlostí mluvené řeči).

Těsnopisné znaky pro hlásky jsou oproti běžnému písmu značně zjednodušené, některými znaky se zkráceně označují časté skupiny hlásek, zkracují se i častá slova a sousloví (tzv. hieroglyfický princip). Tyto možnosti lze realizovat mnoha způsoby (těsnopisnými soustavami). Jako rozlišovací prvek je používána například poloha znaku vůči řádku a zesílení (proto je psán obyčejnou tužkou). Přitom je nutno respektovat vlastnosti jazyka (zejména frekvenci hlásek a jejich skupin, předpon, přípon, slov atd.) a biomechanické zákonitosti písma. Proto se pro různé jazyky většinou užívají odlišné těsnopisné soustavy. Český oficiální systém těsnopisu je Herout-Mikulík.

Těsnopis lze užívat buďto ke stručnému výtahu informací, nebo i k doslovnému zápisu textu.

Význam dalších slov: Světelný rok, Jakost mince, Tesil, Daňová oáza, Onyx, Starověký Egypt, Elam, Jantar, Termostat, Karton

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.