Význam slov

Recenze

Recenze je:
1. shrnující zhodnocení vědeckého nebo uměleckého díla. Písemný kritický posudek, kritika.
2. posuzovací řízení, jímž prochází vědecké nebo umělecké dílo před vydáním.

Recenze je publicistický žánr, který seznamuje širší veřejnost s literárním dílem, divadelním představením, koncertem, výstavou a podobně. Také na významné vědecké publikace nebo objevy se publikují recenze, které je věcně hodnotí a popularizují hlavní myšlenky.

Význam dalších slov: Rebelie, Bostonské pití čaje, Nanofosilie, Sýr, Rébus, Dáma, Faléra, Pant, Jasmín, Iglú

Význam slov
Citáty Michal Rybka který je autorem recenzí počítačových her.
Charisma

Informace na yin.cz.