Význam slov

Panslavismus

Všeslovanská vlajka
Všeslovanská vlajka byla v této podobě schválena na všeslovanské konvenci v Praze v roku 1848.

Panslavismus je kulturně politické hnutí, které vzniklo v 19. stol. a vycházejíce z ideje jednoty slovanských národů (Slovanská vzájemnost), usilovalo o sjednocení slovanských národů východní Evropy obvykle pod ruskou patronancí. Panslavisté tvrdili, že německá a latinská kultura západní Evropy je již vyčerpána a že musí ustoupit nastupující mladé slovanské kultuře. Od 70. let 19. století dostal panslavismus zahraničně politické souvislosti vzhledem k úloze Ruska při vytváření národních států na Balkánském poloostrově a stal se vlivnou ideologií ruské vládnoucí třídy a ruského nacionalismu. Koncem 80. let ztratil panslavismus vliv. V modifikované podobě se panslavismus objevil na začátku 1. světové války.

Význam dalších slov: Richterova stupnice, Panožka, Jaderný reaktor, Starověký Egypt, Dalamánek, Edikula, Panoráma, Jahoda, Falcovka, Olůvko

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.