Význam slov

Meč

Meč je jednou z nejstarších zbraní, která slouží především jako zbraň sečná, ale i bodná.

Meč

Meč je chladná poboční zbraň určená k seku i bodu. Meč představuje jednu z nejvýznamnějších zbraní jak z hlediska válečného, tak i symbolického a historického. Původ meče bývá odvozován od pazourkové dýky, později se začaly vyrábět meče bronzové, od halštatské doby meče s čepelí železnou. Meče jsou často nacházeny při vykopávkách hrobů bojovníků. V raném středověku se stal meč výsadou feudálů. Zhruba ve 14. století dochází v Evropě k rozdělení vývoje meče na těžké dvouruční meče, které musí být schopné prorazit razantním sekem zdokonalenou plátovou zbroj, a lehčí a delší meč určený k bodu, užívaný především jízdou. Od 16. století byl meč vytlačen kordem, rapírem a šavlí, uchoval si však význam jako zbraň ceremoniální.

Meč nebyl ve výzbroji pouze evropských bojovníků, používán byl i v Indii, Číně, Japonsku a dalších oblastech.

V Japonsku se v souvislosti s výrobou a používáním meče vyvinula specifická kultura.

Význam dalších slov: Zatmění Slunce, Maďarský guláš, Černá hora, Druhy živností, Krak des Chevaliers, Toaletní papír, Kari koření, Jantar, Madeira, Běžky, Umění

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.