Význam slov

Meč

Meč je jednou z nejstarších zbraní, která slouží především jako zbraň sečná, ale i bodná.

Meč

Meč je chladná poboční zbraň určená k seku i bodu. Meč představuje jednu z nejvýznamnějších zbraní jak z hlediska válečného, tak i symbolického a historického. Původ meče bývá odvozován od pazourkové dýky, později se začaly vyrábět meče bronzové, od halštatské doby meče s čepelí železnou. Meče jsou často nacházeny při vykopávkách hrobů bojovníků. V raném středověku se stal meč výsadou feudálů. Zhruba ve 14. století dochází v Evropě k rozdělení vývoje meče na těžké dvouruční meče, které musí být schopné prorazit razantním sekem zdokonalenou plátovou zbroj, a lehčí a delší meč určený k bodu, užívaný především jízdou. Od 16. století byl meč vytlačen kordem, rapírem a šavlí, uchoval si však význam jako zbraň ceremoniální.

Meč nebyl ve výzbroji pouze evropských bojovníků, používán byl i v Indii, Číně, Japonsku a dalších oblastech.

V Japonsku se v souvislosti s výrobou a používáním meče vyvinula specifická kultura.

Význam dalších slov: Zatmění Slunce, Maďarský guláš, Černá hora, Druhy živností, Krak des Chevaliers, Toaletní papír, Kari koření, Jantar, Madeira, Běžky, Umění

Význam slov

Informace na yin.cz.