Význam slov

Lutetia Parisiorum

Lutetia Parisiorum je starověký název Paříže.

Lutetia Parisiorum
Model starověkého sídliště Lutetia Parisiorum.

Lutetia Parisiorum, někdy uváděné pouze jako Lutetia, je původní keltský název pro dnešní Paříž. Keltové založili oppidum Lutetia Parisiorum na ostrově uprostřed řeky Seiny. Keltové budovali svá oppida, jejichž vnitřní uspořádání bylo podobné vnitřnímu uspořádání středověkých měst, na místech chráněných přírodními překážkami.

Význam slov
Keltové obývali značnou část starověké Evropy.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.