Význam slov

Logický klam

Jaké jsou jednotlivé druhy logických klamů?

Logický klam je tvrzení, které porušuje zásady logického důkazu. Protože to však není u mnohých logických klamů na první pohled zřejmé, bývají hojně používanou součástí argumentace propagandy a manipulátorů.

Logické klamy

Jednotlivé druhy logických klamů:
Falešné dilema
Argument oslovující nevědomost (ad ignorantiam)
Ad absurdum
Sloučená otázka
Úhybný manévr (red herring)
Argument klacku
Argument vzbuzující soucit
Argument poukazující na důsledky
Kvalifikující jazyk
Společenský apel
Argumentum ad hominem
Dovolávání se autority
Anonymní autorita
Zdání klame
Unáhlené zobecnění
Nereprezentativní vzorek
Klamná analogie
Lenivá indukce
Klam daný vyloučením
Statistické sylogismy
Chybná časová následnost
Společný efekt
Nevýznamná příčina
Záměna příčiny a následku
Větší počet příčin
Neexistující příčina
Odvození z minulosti
Argumentace kruhem
klam irelevantního cíle
Irelevantní závěr
Podsunutý argument
Doložení vyplývajícího
Zamítnutí předešlého
Inkonzistence

Význam dalších slov: Úhlová vzdálenost, Eden, Kari koření, Televize, Mobilní telefon, Úhel dopadu, Tapeta, Jantar, Teletext, Uhlí

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.