Význam slov

Kyperské království

Kyperské království existovalo mezi lety 1191 až 1498 na ostrově Kypr.

Znak Kyperského království
Znak Kyperského království

Kyperské království, ležící na ostrově Kypr ve Středozemním moři, vzniklo po III. křížové výpravě a existovalo v letech 1191 až 1498. Ostrov náležel od čtvrtého století střídavě k Byzantské a Arabské říši. V roce 1191 jej, během křížové výpravy do Svaté země, dobyl na Byzantské říši anglický král Richard I. a prodal řádu Templářů.

Prvním kyperským králem se stal Guy de Lusignan, bývalý král jeruzalémský, který ostrov od Temlářského řádu koupil. Po jeho smrti přijal korunu kyperského krále, z rukou císaře Svaté říše římské Jindřicha VI., jeho bratr Amalrich. Rod Lusignanů vládl Kypru až do roku 1474, kdy zemřel teprve roční král Jakub III., syn krále Jakuba II. (asi 1440 - 1473) a Cateriny Cornaro, která ostrov v roce 1498 prodala Benátské republice.

Význam dalších slov: Antiochijské knížectví, Starověká Sýrie, Jeruzalémské království, Tripolské hrabství, Edesské hrabství

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.