Význam slov

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení.

Katastr nemovitostí je víceúčelový katastr, který slouží pro daňové, statistické a technické účely.

Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Katastr nemovitostí

Nahlížení do katastru nemovitostí ČR - interaktivní katastr nemovitostí s možností vyhledávání podle obce, katastrálního území a čísla popisného.

Význam dalších slov: Ionizátor vzduchu, Hlíva ústřičná, Japonský topol, Iontové nápoje, Gymnastický míč, Yzop lékařský, Bešamel, Karaoke, Tapeta, WWF, Vizážista

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.