Význam slov

Kariéra

Kariéra je profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Začíná v okamžiku, kdy vstoupí na pracovní trh a pokouší se tam získat určitou prestiž. Růst prestiže v povolání ovlivňuje zároveň jeho sociální postavení a tím i jeho roli ve společnosti.

V moderní teorii řízení slouží zpracované modely firemní kariéry k posilování motivace pracovníků.

Kariéra souvisí se sociální mobilitou.

Slovo kariéra je odvozeno z francouzského carrie`re a znamená dráha.

Pojem kariéra je často chápaný silně emocionálně jako negativní a spojuje se s termínem kariérista.

Význam dalších slov: Jachta, Kari koření, Druhy živností, Přesýpací hodiny, Daňová oáza, Dominový efekt, Gaia, Jantar, Kargo, Ikona

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.