Význam slov

Jarkovského efekt

Jarkovského efekt je změna dráhy malého tělesa (planetky, jádra komety...), pohybujícího se sluneční soustavou, v důsledku zpožděného vyzařování tepelného záření z povrchu tělesa na jeho noční straně, poté, co byl na denní straně povrch zahřát Sluncem. Fotony infračerveného záření fungují stejně jako ve fotonové raketě. Pokud těleso rotuje prográdně (tj. ve stejném smyslu. jako obíhá kolem Slunce), Jarkovského efekt jeho rychlost zvyšuje (tedy velká poloosa dráhy se zvětšuje), při retrográdní rotaci jeho rychlost snižuje (velká poloosa dráhy se zmenšuje).

Význam dalších slov: Písek, Druhy živností, Alela, Skleníkový efekt, Světelný rok, Dampr, Toaletní papír, Baldachýn

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.