Význam slov

Jakost

Jakost (kvalita) je souhrn vlastností vyjadřujících schopnost výrobku nebo produktu plnit své funkce. Jakost je jedním z faktorů ovlivňujících cenu výrobku.

Význam dalších slov: Jahodník, Hackbrett, Parthská říše, Salinita mořské vody, Jakobíni, Dampr, Habr, Templáři, Ilegalita, Balerína

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.