Význam slov

Jáhen

Jáhen
Jáhen v římskokatolické církvi

Jáhen či diakon (odvozeno z řeckého slova diakonos - služebník nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství, v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Význam dalších slov: Jádro optického vlákna, Hadriánův val, Střevlík fialový, Jachting, Balerína, Dampr, Habr, Galaxie, Ilegalita

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.