Význam slov

Idiom

Idiom je druh frazému - ustálené spojení slov příznačné (odtud název) pro jistý jazyk nebo jeho variantu (bohatá bývá například idiomatika slangu), zpravidla (doslovně) nepřeložitelné, protože alespoň jedno ze slov nemá v idiomu běžný význam. Například význam idiomu "ztratit hlavu" nesouvisí s běžným významem slova hlava, "nechat na holičkách" obsahuje slovo, které se jinak v jazyce nevyskytuje. Idiom se někdy považuje za synonymum pro frazém, jen zkoumaný ze sémantického hlediska, jindy za jeho podmnožinu.

Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika, součásti lingvistiky.

Někdy se slovo idiom užívá i pro označení zvláštní varianty jazyka, nářečí apod.

Význam dalších slov: Cabo da Roca, Idiocie, Lunární měsíc, Dominový efekt, Toaletní papír, Hadriánův val, Baťovky, Fabion, Habr

Význam slov
Cizí jazyky - vtip o zvířátkách.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.