Význam slov

Gabion

Gabion je stavební prvek, který vzniká ze spojení přírodního kamene a kovu, který máme dnes, díky jeho rozšíření, možnost vidět v různých podobách na různých místech.

Gabion

Gabion je drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, který slouží k přenášení zemních tlaků (např. opěrné zdi), dále také jako zpevnění při stabilizaci břehů upravovaných vodních toků. Prvek je vytvořen z kameniva větší zrnitosti a je do pravidelného tvaru (obvykle kvádr) upraven pomocí korozi odolné drátěné konstrukce (drát s AlZN povrchovou ochranou) - jedná se v podstatě o formu, do které se sype kamenivo.

Historicky se názvem gabion nazýval proutěný koš na nošení hlíny při stavbě středověkých polních opevnění. V přeneseném významu opevnění zpevněné proutěným pletivem.

Význam dalších slov: Fandango, Gabarit, Starověký Egypt, Jojo efekt, Daňová oáza, Lunární měsíc, Sýr, Falcovka, Darabukka

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.