Význam slov

Falibilismus

Falibilismus je filosofický názor vyjadřující skutečnost, že empirické vědy (které se opírají o induktivní postupy) nikdy nemohou dosáhnout absolutního poznání a mohou se vyvíjet pouze jako neustálé překonávání omylů. Každá vědecká teorie tedy musí být neustále podrobována kritice a pokusům o vyvrácení, které jsou základní podmínkou vývoje vědy.

Termín falibilismus zavedl Charles Sanders Peirce a převzal, mimo jiné, Karl Raimund Popper.

Význam dalších slov: Falcovka, Písek, Splachovací záchod, Faleristika, Krak des Chevaliers, Elam, Rokfór, Darabukka, Asýrie

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.