Význam slov

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, disciplína zabývající se popisem, výkladem a historickým hodnocením řádů a vyznamenání. Ve 20. století se vyčlenila z heraldiky.

Slovo faleristika je odvozeno ze starořeckého phalera [falera], označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní.

Význam dalších slov: Falcovka, Asýrie, Písek, Splachovací záchod, Faléra, Krak des Chevaliers, Elam, Rokfór, Darabukka

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.