Význam slov

Fair play

Fair play je čestná hra, poctivá hra nebo jednání.

Fair play

Fair play je dvojsloví používané pro spravedlivou hru ve sportu, které znamená, že hráč hraje podle určených pravidel. Příkladem dobré fair play je slogan "Sláva vítězům, čest poraženým". Fair play je výrazem charakteru člověka, který hraje sportovní hru.

Zásady Fair play

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.

7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu.

8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.

9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.

10.Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.

Význam dalších slov: Fagot, Koloběh vody v přírodě, Balkon, Faidra, Přesýpací hodiny, Medová nemoc, Richterova stupnice, Balet, Lýdie

Význam slov
RPG hry
Extrémní sporty pro extrémní sportovce jsou adrenalinovým opojením, kvůli němuž si někteří sahají na samu hranici lidských možností.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.