Význam slov

Fagocytóza

Fagocytóza je pohlcování cizorodých částic buňkou za účelem výživy (například u améby) nebo obrany mnohobuněčných živočichů proti škodlivým činitelům (bílé krvinky, mikrofágy a makrofágy). Uvnitř buňky je poté cizorodá částice enzymaticky rozštěpena. U obratlovců je fagocytóza součástí imunitní reakce.

Význam dalších slov: Fagocyt, Balkon, Glave, Ateroskleróza, Fabion, Lýdie, Přesýpací hodiny, Balet, Jojo efekt

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.