Význam slov

Efekt hrdla lahve

Efekt hrdla lahve

Efekt hrdla láhve (známý též jako efekt zakladatele či bottleneck efekt) nastává při prudkém poklesu počtu jedinců v populaci (na 50 % původního stavu a méně). Spočívá v tom, že při takovémto nečekaném zúžení populace nutně dojde k poklesu genetické diverzity, neboť se všechny existující genetické možnosti do malého množství potomstva nevejdou. Projevuje se prudkým posílením významu genetického driftu. Má nevratný efekt - i když se velikost populace znovu obnoví do původního stavu, ztracené alely zůstávají ztraceny, a genetická variabilita je tak snížena (v krátkodobějším uvažování, ve velmi dlouhodobém časovém horizontu se variablita postupně opět zvyšuje). Nepříjemné je, že působením efektu hrdla lahve může dojít k fixaci alel nevýhodných znaků, které by se jinak v populaci jen stěží prosadily.

Význam dalších slov: Písek, Toaletní papír, Bostonské pití čaje, Balkon, Dominový efekt, Templáři, Půda, Edikt nantský

Význam slov
Kleinova láhev není láhev, nýbrž dvourozměrná plocha, která se díky svým vlastnostem může jevit jako trojrozměrná.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.